Trappa Grenje

På bilden en vänstersvängd tät trappa med plan- och sättsteg, handledare samt överliggare i lackad massiv ek. Sidostycken, stolpar och räckespinnar täckmålade.
På bilden en vänstersvängd tät trappa med plan- och sättsteg, handledare samt överliggare i lackad massiv ek. Sidostycken, stolpar och räckespinnar täckmålade.
En ny trapp där räckespinnarna varierar i bredd samt räckesunderdelen är något upplyft från sidostycken respektive golv. Släta stolpar med profilerad hatt.

Fler bilder: