Integritetspolicy

Olssons Trappor är enligt lag förpliktigade till att informera er som befintliga eller blivande kunder om att vi lagrar/kommer att lagra allmänna personuppgifter om er. Vi vill därför informera er om vilka typer av uppgifter och i vilket syfte vi väljer att lagra dessa.

Följande information samlar vi in

  • Namn
  • Adress
  • Telefon
  • Personnummer (endast vid ROT-avdrag)
  • E-postadress

Genom beställning av offert, information och produkter samtycker du till att bli kund hos Olssons Trappor AB. Vi kommer att lagra informationen i vårt eget interna kundregister. Informationen samlas in via uppgifter som ni själv lämnar via vår hemsida samt via mail eller telefon. Syftet med insamlingen av uppgifterna är att Olssons Trappor AB skall kunna förmedla information, priser och produkter till rätt mottagare. Informationen lagras också för att kunna tillhandahålla service vid ev. kompletteringar, ev. reklamationer e.t.c. informationen kommer endast att lämnas vidare till externa parter i form av transportbolag, ev. externa montörer, vilket är nödvändigt för att vi skall kunna leverera våra varor hem till dig.

Om ni inte önskar ingå i vårt kundregister har ni rätt att begära att vi raderar informationen, detta kommer dock att försvåra och i vissa fall att omöjliggöra servicen bl.a. vid kompletteringar till redan levererade varor.

Önskar ni att vi raderar informationen i vår kunddatabas mailar ni in till info@olssonstrappor.se.

Med vänlig hälsning,
Olssons Trappor AB