Modell Färila

Trappa Färila. En populär trapp som kan se ut på många olika sätt beroende på materialval och ytbehandling.